Vallda

Yoga i Vallda

Bor du i Kungsbacka och är du nyfiken på att lära dig mer om yoga, meditation eller tantra? Idag finns yogakurser lite överallt, men hur fungerar yoga egentligen? Vår yoga- och tantra undervisning ger både praktiska och teoretiska redskap för dig som vill komma i djupet med din yoga.

Våra Kurser

 

Antingen du redan känner till yoga eller bara är nyfiken kommer du hos oss få möjlighet att gå i djupet med din yogapraxis. Vi utgår från klassisk yoga och Patanjalis Yoga Sutras. Första året lär du dig främst Hatha Yoga, kroppens subtila struktur och yogans första steg – yama, niyama och asana. Dessutom ingår grundläggande tekniker för fokus, utrensning och självkännedom tillsammans med vägledning kring kost och hälsa från ett yogiskt perspektiv.

 

Kursen fortsätter sedan vidare med de huvudsakliga övriga yogaformerna rajayoga, layayoga, bhaktiyoga, karmayoga och yogans mer avancerade steg; pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och samadhi.

Yogan är både för dig som är helt ny och nyfiken på yoga och för dig som kan yoga men söker fördjupning.  På yogakursen träffas vi varje vecka för att praktisera tillsammans. Därutöver ger kursen veckovis ny teori och samtal om de utmaningar som yogan kan bjuda på. Vid varje kurstillfälle ges en ny teknik eller metod ur den yogiska traditionen. På så sätt får man inom några år kunskap och erfarenhet av en stor mängd olika tekniker ur de lika yogaformerna. Det utmärker oss att vi undervisar i en mängd olika yoga former – det integrala yogasystemet – men också att vi lägger vikt på de bakomliggande och ofta dolda – de esoteriska – aspekterna av yoga.

Då man hela tiden får nya tekniker och insikter blir våra yogakurser mer som en skolgång, där den ena årskursen bygger på vad man har lärt sig i föregående. Det första årets yoga avslutas med en initiering i laya yoga. Därefter stängs årskursen för nya deltagare och man fortsätter sin resa vidare in i yogan som en självständig grupp. Nya elever påbörjar istället en ny årskurs, från början.

 

Ett yogapass hos oss i Kungsbacka  innehåller både gemensam yogapraxis och teori i yogans grundelement och de yogiska tekniker vi använder. Den praktiska delen består av en uppvärmningsfas – där vi väcker kroppens uppmärksamhet – varefter själva praxis följer med kroppsställningar (asanas). Yogapasset avslutas med djupgående yogisk avslappning.

Under den teoretiska delen framläggs förklaringar av asanas eller andra grundläggande delar av yogatraditionen, tex rörande diet, sömn och livsstil. Samtal och vägledning är viktigt och du har som yogaelev på kursena i Kungsbacka alltid möjlighet att lufta dina frågor eller funderingar, antingen under kurstillfället eller vid ett privat samtal med läraren.


Som elev på skolan kan du utan extra kostnad få undervisning på alla yogaskolor knutna till International Federation of Yoga and Meditation ATMAN. I Sverige finns vi idag i Stockholm, Malmö och Karlskrona, och du kan också gärna besöka oss på våra stora centra i Berlin, London, Budapest, Bukarest och inte minst Köpenhamn!

Man känner trädet på sina frukter! Är du nyfiken så kom förbi och prova på – första gången är alltid utan kostnad!

Priser

Helår (40ggr) - 3900 kr

Hösttermin (16ggr) - 1900 kr

Månad (4ggr) - 550 kr

Drop in - 150 kr

Prova på - 80 kr


Som elev hos International Federation of Yoga and Meditation ATMAN får du följa samma kurs över  hela världen utan extra kostnad, om du t.ex besöker London eller Geneve!

Färjås Yogaretreats

Färjåsvägen 60, 43494 Vallda

info@yoga-retreats.se

0700 06 24 88