Färjås Yogaretreats

Färjås Yogaretreats


Sedan Färjås Yogaretreats grundades 2012 har vi tagit emot många hundra besökare. Vissa har kommit för veckovis yogaundervisning, andra kommer långväga ifrån för en helg i tystnad. Några bor här en månad eller två för att läsa eller skriva en bok, och andra bor här på heltid en kortare eller längre period av livet. Några har bott här som övernattande gäster medan andra har varit här till musikkonsert eller dansföreställning.


Färjås utvecklas ständigt, i en balansgång mellan individens och samhällets behov, och yogans tusenåriga visdom. Vi samarbetar gärna med andra krafter i samhället, utan att kompromissa vår grundläggande strävan; att erbjuda meningsskapande sammanhang för individ och samhälle, med utgångspunkt i varje människas andliga längtan efter att finna och utveckla sin fulla potential.Närmiljö


Färjås ligger mellan naturreservaten Vallda Sandö och Hördalen, avsides längs berget med skogen bakom oss och utsikt över strandängar och havet.

 

Färjås ligger på ett gammalt klosterhemman, och många medicinalörter växer fritt i naturen. Området är fullt av det helande och heligas historia, med bronsåldersgravar och "Prostens Hälsokälla" runt knuten.

 

Färjås Yogaretreats tar aktiv del i att vårda områdets naturvärden och att etablera regenerativt åkerbruk och miljönära djurhållning på markerna, i samarbete med Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen och lokala bönder.

 

Som del av Färjås Andelsjordbruk odlar vi grönsaker och örter, har bin, höns, får, katt och hund. Vi hämtar ved ur skogen och använder bara miljöcertifierad elekricitet.

 

Hantverkskunnande och förmågan att samskapa med naturen genomsyrar livet och växandet ute på Färjås Yogaretreats.

Tradition och framtid

Esoterisk yoga insisterar på att skapelsen inte bara är helt verklig, utan även att den är vår främste lärare, som kan leda oss hem till vår egen yttersta frihet.

 

Med utgångspunkt i de tantriska principerna som livets bakomliggande varp, strävar vi hela tiden efter fördjupad självkännedom och transformation.

 

För oss hänger hälsa och helhet samman med det heliga. Genom att helt enkelt sätta det högsta högst faller mycket på plats i livet. Vi tror på att var och en kan hitta det i sitt eget liv, i sitt eget innersta rum.

Färjås - ett modernt kloster


Klostret är den plats där utforskandet av livets hemligheter får optimala förutsättningar, och allt som görs riktas mot samma andliga fördjupande. Klostret är oberoende av det värdsliga, och kan just därför förvalta och förädla kunskapen till alla kännande väsens bästa. 


Färjås Yogaretreats erbjuder heltidsboende åt 2-4 personer, som på kortare eller längre tid vill ägna sig helhjärtat åt sin praxis och ett liv i harmoni med yogiska principer. Klosterboendet är mycket krävande och börjar alltid med en prövoperiod. Ifall det faller väl ut erbjuds du ett klosterboende, där du är med och håller och utvecklar våra olika verksamheter.

 

Färjås Yogaretreats bygger på samma fyra hörnstenar - andlighet, konst, samhällsengagemang och hälsa -  precis som oräkneliga kloster över hela världen och genom alla tider.


Andlighet

 

Esoterisk yoga, tantra och meditation är grundstommen i Färjås Yogaretreats, där vi även studerar Stav och fornnordiska esoteriska traditioner.


 

Sedan Corona-åren har vi ingen klassundervisning, men du är alltid välkommen för samtal och gemensam praxis. 


 

Konst

 

Konst och kreativitet är själens språk! Vår längtan efter att skapa, förfina och finna uttryck för det outtryckbara har alltid vördats i autentiska andliga traditionerna.    

 

Månatliga sivaratri firanden, FärjåsFestivalen, samarbeten med Kulturtemplet, Svenska Kyrkan, konserter, dansföreställningar både på Färjås Yogaretreats och i andra sammanhang. 

 

 

Samhälle

 

Det ligger i vår natur att engagera oss i varandras goda. Gemenskap - sangha - är en natudlig del av yoga, och ett engagemang för en värld som vi alla kan växa i, byggt på sanna principer och tidlösa perspektiv.

 

Samarbete med människorättsorganisationen Soteria International, European Network Against Racism (ENAR) kring tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Hälsa

 

Hälsa är inte frånvaron av sjukdom, utan det tillstånd som låter oss växa och blomstra fullt ut, förbundet med helhet och det heliga

 

Grön rehab, retreats, workshops och gör-det-själv produkter kring örtmedicin. örtvandringar, samarbete med William Tea Ceremony, Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen kring natur- och kulturvård inom ramen för Färjås Andelsjordbruk.