Retreats

Retreats

Tystnadsretreats


Våra tystnadsretreat erbjuder ramar att fördjupa sig i meditation på själen (jivatma) och självet (atma). Mjuk hathayoga och vegetariska måltider är anpassade för att stötta din meditation och inre tystnade under helgen.

 

I tystnaden avhåller vi oss från telefon, internet, samtal och social kontakt för att istället ge plats åt vårt inre.

 

Som vägledning ges koncisa teoretiska genomgångar kring meditation som konst och vetenskap, och praktiska redskap för att handskas med de utmaningar som oftast möter oss i meditationen.

 

Tystnadsretreat ges sista helgen varje månad, se kalendariet.

Vår subtila anatomi


Yoga och tantra bygger på ett precist språk kring vår inre natur. För att kunna till fullo förstå vad det egentligen är som händer i oss under yogaställningar (asanas) och andra övningar behöver vi lära känna vår subtila anatomi, som den beskrivs i chakras (energicentra) och koshas (subtila kroppar/höljen).

 

Under helgen får vi grundläggande teoretisk och praktisk kunskap kring vår inre energimässiga uppbyggnad, och får ett språk kring vad det egentligen är som känns när det känns.

Retreatet ges i början av höst- och vårterminen.

Ljudbad


Ljudbad och Nadayoga är ett spännande och avspännande sätt att komma i resonans med hela sitt väsen, genom att gå i djupet med vad klang och vibration egentligen är och kan vara.

 

Ljudbad erbjuds under sommarhalvåret tillsammans med en heldags workshop tillsammans med musikerna Linus och Emelie, som därutver arbetar i musikstudion Svaram i Auroville, Indien. De står för en återupptäckt av hur vi kan öppna oss direkt för svara/nada/spanda/vibration som kraft för det helande och heliga i livet.

 

Ofta ges dagen innan en koncert/ljudupplevelse dagen innan i samarbete med Kulturtemplet i Göteborg.

 

Ljudbad erbjuds en gång på hösten och en gång på våren. Se kalrndarium

Acroyoga som tantriskt redskap


Vi använder acroyogan som ett lekfullt sätt att utforska tantriska principer om polaritet, tillit, mod och trygghet i en säker och spontan miljö. Retreaten hålls tillsammans med acroyogalärare Marco Zidaric och dansare och koreograf Maria Lindell. Utöver rena acro-övningar ger programmet plats åt kontaktimprovisation, natural play och samtal och övningar kring tantra.

 

Retreatet hålls en gång under hösten och en gång under våren.

Gör-det-själv örtmedicin


för hälsa och hudvård


Örtmedicin skall vara enkelt och tillgängligt, som att baka bröd. Vi erbjuder retreats och en-dags event där vi praktiskt lär oss känna igen och förädla våra vanligaste medicinalörter. Vi lär oss bla göra egen hudkräm, massageoljor, hudskrubb, kombucha, örtteer och tinkturer.

Se kalendarium för kommande retreats. 

Nästkommande retreats

29/6 - 1/7

Tystnadsretreat

-------

Meditationerna följer Ramana Maharashis tradition där vi strävar efter att hitta hem i vår själs hjärta.


Retreaten följer ett väl utvecklat  program med utrymme för enkla, närande måltider och vila mellan hatha yoga och meditation


Välkommen


https://www.facebook.com/events/1232517263551902/Yogasemester

Under perioden 2 juli till 2 september håller Färjås öppet för kontinuerligt yogaretreat! Du är välkommen att stanna kortare eller längre tid som det passar dig.


Retreatet erbjuder ett dagligt program med hathayoga, karmayoga, meditation, föreläsningar och möjlighet för personlig coaching inom yoga, tantra och meditation. Vegetariska måltider tillagas gemensamt med grönsaker från egna odlingar, eller så lagar du ditt eget om du så föredrar.


Låt havet, skogen, de vackra rofyllda omgivningarna och en kravlös yogisk gemenskap bli ramen för din semester och sommaryoga!

Morgonyoga

Från 2 juli till 2 september erbjuder vi daglig morgonyoga ute på Färjås!

Börja din dag med mjuk hathayoga och djupavslappning i trygga och vackra omgivningar. Vid vackert väder kan vi vara utomhus, och annars inne i vår yogasal.


Du betalar 100:-/gång, 850:- för tio gånger eller 1.500:- för obegränsad morgonyoga under sommaren.


I samarbete med Göteborgs Yogaförening och International Federation for Yoga and Meditation ATMAN håller vi i flera olika utbildningar och retreats. Besök vårt fulla kalendarium och bekanta dig med utbudet!

Ditt eget retreat..?

Färjås Yogaretreats erbjuder skräddarsydda retreats inom yoga, tantra, meditation, detox och hälsovård. I samspel med en erfaren lärare sätter du upp dina mål och möjligheter inför retreatet. Vägledd praxis inom yoga, tantra och meditation kombineras med diet, massage och personlig rådgivning utifrån mål och behov.


Delar av retreatet kan integreras i det gemensamma klosterboendet på Färjås, eller det kan hållas helt självständigt och oberoende av andra aktiviteter.

På liknande sätt kan kost och logi anpassas att vara del av en gemenskap, eller helt självständigt efter egna behov.


Priset varierar från 500-1.000:- / dag beroende på vilka tjänster som ingår och hur långvarigt du önskar ditt retreat. Kontakta oss för att veta mer!

Färjås Yogaretreats

Färjåsvägen 60, 43494 Vallda

info@yoga-retreats.se

0700 06 24 88