Retreats

Retreats

Tystnadsretreats

Våra tystnadsretreat erbjuder ramar att fördjupa sig i meditation på själen (jivatma) och självet (atma). Mjuk hathayoga och vegetariska måltider är anpassade för att stötta din meditation och inre tystnade under helgen.

 

I tystnaden avhåller vi oss från telefon, internet, samtal och social kontakt för att istället ge plats åt vårt inre.

 

Som vägledning ges koncisa teoretiska genomgångar kring meditation som konst och vetenskap, och praktiska redskap för att handskas med de utmaningar som oftast möter oss i meditationen.

 

Tystnadsretreat ges sista helgen varje månad, se kalendariet.

Basics of Traditional Yoga


I tusentals år har traditionell yoga erbjudit effektiva och älskade verktyg för självutveckling, integral hälsa och andlig evolution.


I vår helgkurs “Basics of Traditional Yoga” erbjuder vi en koncis och praktisk förståelse av grundläggande praktik och principer om hur yoga fungerar. Du får en djup förståelse av hur yoga fungerar, och hur du kan utveckla och anpassa din praktik för att passa dina personliga behov och möjligheter.

Gör-det-själv örtmedicin

för hälsa och hudvård

Örtmedicin skall vara enkelt och tillgängligt, som att baka bröd. Vi erbjuder retreats och en-dags event där vi praktiskt lär oss känna igen och förädla våra vanligaste medicinalörter. Vi lär oss bla göra egen hudkräm, massageoljor, hudskrubb, kombucha, örtteer och tinkturer.

Se kalendarium för kommande retreats. 

I samarbete med Göteborgs Yogaförening och International Federation for Yoga and Meditation ATMAN håller vi i flera olika utbildningar och retreats. Besök vårt fulla kalendarium och bekanta dig med utbudet!

Ditt eget retreat..?

Färjås Yogaretreats erbjuder skräddarsydda retreats inom yoga, tantra, meditation, detox och hälsovård. I samspel med en erfaren lärare sätter du upp dina mål och möjligheter inför retreatet. Vägledd praxis inom yoga, tantra och meditation kombineras med diet, massage och personlig rådgivning utifrån mål och behov.


Delar av retreatet kan integreras i det gemensamma klosterboendet på Färjås, eller det kan hållas helt självständigt och oberoende av andra aktiviteter.

På liknande sätt kan kost och logi anpassas att vara del av en gemenskap, eller helt självständigt efter egna behov.


Priset varierar från 500-1.000:- / dag beroende på vilka tjänster som ingår och hur långvarigt du önskar ditt retreat. Kontakta oss för att veta mer!