Färjås Yogaretreats

Färjås Yogaretreats


Sedan Färjås Yogaretreats grundades 2013 har vi tagit emot hundratals besökare. Några kommer varje tisdag för sin yogaundervisning, andra har sökt sig hit långväga ifrån för en helg i tystnadsretreat och en del bor här på heltid en kortare eller längre period av llvet. Några har bott här som övernattande gäster medan andra har varit här till musikkonsert eller dansföreställning. En del följer våra utbildningar i Göteborg eller har deltagit på en workshop i Oslo, utan att alls ha besökt oss i Vallda.


Färjås utvecklas ständigt och samarbetar gärna med andra progressiva krafter i samhället. Hela tiden utan att kompromissa vår grundläggande strävan; att erbjuda meningsskapande sammanhang för individ och samhälle med utgångspunkt i vår andliga längtan och fulla potential.


Nu är det 2020 och vi firar sjuårsjubileum! Det är en glädje att se hur Färjås har fått lov att växa in i de besökandens hjärtan, som samtidigt har blivit en del av Färjås. Vi gläder oss till att fortsätta utvecklas och växa tillsammans under de kommande åren!

Närmiljö


Färjås ligger mellan naturreservaten Vallda Sandö och Hördalen, avsides längs berget med skogen bakom oss och utsikt över strandängar och Stallviken.

 

Färjås ligger på ett gammalt klosterhemman, och många medicinalörter växer fritt i naturen. Området är fullt av det helande och heligas historia, från bronsåldersgravar till "Prostens Hälsokälla".

 

Färjås Yogaretreats tar aktiv del i att vårda områdets naturvärden och att etablera regenerativt åkerbruk och miljönära djurhållning på markerna, i samarbete med Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen och lokala bönder.

 

Vi odlar grönsaker och örter, har bin, höns, får och en liten hund. Vi hämtar ved ur skogen och använder bara miljöcertifierad elekricitet.

 

Hantverkskunnande och förmågan att samskapa med naturen genomsyrar livet och växandet ute på Färjås.

Tradition och framtid

Färjås Yogaretreats följer den traditionella tantra som insisterar på att skapelsen inte bara är ytterst verklig, utan även att den är vår främste lärare, som kan leda oss hem till skaparens egen yttersta frihet.

 

Med utgångspunkt i de tantriska principerna som livets bakomliggande varp, strävar vi hela tiden efter fördjupad självkännedom och transformation.

 

För oss hänger hälsa och helhet samman med det heliga. Genom att helt enkelt sätta det högsta högst faller mycket på plats i livet. Vi tror på att var och en kan hitta det i sitt eget liv, i sitt eget innersta rum.

Klosterliv

Färjås Yogaretreats erbjuder heltidsboende åt 3-6 personer, som på kortare eller längre tid vill ägna sig helhjärtat åt sin praxis och ett liv i harmoni med yogiska principer.


Under klosterboende delar vi ett dagligt program med hathayoga, karmayogaoch meditation. Därutöver håller och utvecklar vi Färjås olika verksamheter.


Klosterboendet är ett intensivt och effektivt sätt att låta din andliga strävan omsluta och genomtränga livets alla delar.


Klostrets fyra hörnstenar

 

Aktiviterna på Färjås Yogaretreats bygger på klostertraditionens fyra hörnstenar. Samma grundprinciper har oräkneliga kloster, ashrams och andliga gemenskaper utgått från, över hela världen och genom alla tider.

Konst

 

Konst och kreativitet är själens språk! Vår längtan efter att skapa, förfina och finna uttryck för det outtryckbara har alltid vördats i de autentiska andliga traditionerna.    

 

FärjåsFestivalen, samarbeten med Kulturtemplet, Svenska Kyrkan, Nadayoga, konserter, dansföreställningar både på Färjås och i andra sammanhang. 

 

 

Samhällsengagemang

 

Det ligger i vår natur att engagera oss i varandras goda. Sadhana, sangha leder naturligt till ett engagemang för ett samhälle vi alla kan växa i, byggt på sanna principer och tidlösa perspektiv.

 

Samarbete med människorättsorganisationen Soteria International, European Network Against Racism (ENAR) kring samvetsfrågor, religions och tankefrihet.

Andlig praxis

 

Utbildningarna i yoga, tantra och meditation är grundstommen i Färjås.

Livets största resa, vår yttersta plikt och främsta förmåga ligger förborgad i själens väg hem till Gud.

 

Fleråriga utbildningar i yoga, tantra, meditation i samarbete med Göteborgs Yogaförening. Gemensam daglig praxis för besökande på Färjås.

 

 

 

Hälsa

 

Hälsa är inte frånvaron av sjukdom, utan ett tillstånd som möjliggör vår fulla potential att blomstra.

Örtmedicin, existentiell hälsa, grön rehab, natur- och kulturvård.

 

Grön rehab, retreats, workshops och gör-det-själv produkter kring örtmedicin. örtvandringar, Samarbete med Länsstyrelsen kring natur- och kulturvård,  

 

 

Vill du vara en del i klostret? Hör av dig till oss så pratar vi mer.