Hälsa och helhet

Hälsa och helhet

 

Vi står idag inför en inre ekologisk kris. På 80-talet såg vi granarna tappa barren, ozonhålet växa och sjöarna bli försurade. Efter opinionsbildning insåg även politikerna att samhället på ett helt annat sätt måste respektera naturens egna principer. Idag står vi inför en liknande kris där obalans och bristande förståelse för vår inre naturs principer leder till eskalerande utmattningssyndrom, depression och allmän disintegration i livet. Yoga. Mindfulness och Grön Rehab passar kanske inte alla, men har för många erbjudit en väg hem till ett balanserat liv rotat i meningsskapande sammanhang.

 

Inom ramen för människorättsorgansiationen Soteria International arbetar vi för att lyfta frågan om inre ekologi i Europaparlamentet. Färjås Yogaretreats erbjuder med sin belägenhet och yogiska erfarehet en fantstisk möjlighet att arbeta direkt med förbindelsen mellan inre och yttre natur. Tillsammans med läkare, psykologer, sociologer och ayurvedaläkare utvecklar vi två olika spår till ökad hälsa och växande genom samspelet med naturen; gör-det-själv produkter utifrån medicinalväxter och uppehåll i Mindfullness och Grön Rehab. 

Örtmedicin och gör-det-själv (DIY)


Naturen är en ständig källa till hälsa och växande! Även skolmedicinen använder främst aktiva principalier från växtriket i sina mediciner, men isolerade och bortom vår naturliga känsla för proportioner och själva läkoprocessen.

 

Att komma igång med medicinalörter är lite som att börja baka eget bröd. I början känns det kanske svårt och osäkert, men har man väl lärt känna en handfull växter och deras inverkan på oss, så växer intresset, självförtroendet och entusiasmen för att gå vidare i utforskandet av denna levande del av livet!

 

Det är viktigt för oss att inte bara producera bra produkter, utan främst att låta andra lära sig hur man gör det själv. Precis som vi får så mycket mer ut av svampen vi har plockat själva, eller äpplet som plockats av vår son, så är den personliga förbindelsen och kontakten med växterna avgörande i vår syn på hälsa, helande och det heliga.

 

Färjås Yogaretreats har utgivit "The Gardener of the Soul" med grundläggande reflektioner kring hälsa, gör-det-själv och samhället. Därifrån har vi utvecklat workshops där du lär dig göra bl.a krämer, tinkturer, skrubb, olja och kombucha.

 

 

Aktiviteter och samarbeten


Tillsammans med internationella experter erbjuder vi föredrag, workshops och privata konsultationer i ayurveda, diet, fasta, massage etc.


Kom ut till oss för att prova säsongens produkter, eller hitta dem genom REKO-ringen i Göteborg.

Workshops, örtvandringar och föredrag finner du i kalendariet!

.

Mindfulness & grön rehab


Tisdagar och torsdagar med början i september erbjuder vi mindfullness och grön rehab, för dig som behöver extra ro och rum för att finna tillbaka till din inre balans.


Vi utgår från ett enkelt program med yoga/minfulness, gemensam vegetarisk måltid och tid till trädgårdsarbete eller hantverk. Det erbjuds även möjlighet för samtal kring livet och görat, individuellt och i grupp.


Yogan/mindfulness är mjuk och inkännande, utifrån var och ens mål och möjligheter. Samtalen tar utgångspunkt i den yogiska traditionen och de utmaningar vi stöter på i vår samtid.


Trädgårdsterapin och hantverksdelen utformas helt efter var och ens intressen; ta hand om fåren, slå med lie, hugga ved, fördjupa sig i permakultur, biodling eller att arbeta med runor.


Vår minfulness och gröna rehab följer ett program utarbetat i samarbete med läkare, psykologer, sociologer och olika former av terapeuter. Vissa av dem erbjuder även privatkonsultationer inom ayurveda, klanghealing, klassisk psykologi, läkande massage, yoga och meditation.


Det dagliga programmet börjar med samling följt av mindfulness övningar. Därefter har man egen tid för sig själv, eller så hjälper man till att laga lunch. Efter lunchen ges plats åt samtal och trädgårdsterapi, enskilt eller i grupp och dagen avslutas gemensamt med en kortare meditation.Program, tisdag och torsdag

0900-09.30 Samling och delande

09.30-10.30 Mindfulnessövningar, yoga och avspänning

10.30-11.15 egen tid/laga lunch

11.15-12.45 Lunch och grönrehab

12.45-13.00 Samling och avslutande samtal

 

Vi välkomnar deltagare privat, i samarbete med din arbetsplats under sjukskrivning eller som arbetsträning. Priset beror på vem som betalar - hör av dig till oss eller kom förbi på besök om du är intresserad av att veta mer!